Polski Ład
Zmiany w systemie TotalKP

Zmiany na dzień 10.01.2022:

 • zmiany związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 -przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez niektórych płatników (zmiana sposobu wyliczania zaliczki na podatek w określonych przypadkach)

Zmiany w systemie Kadry-Płace TotalKP na dzień 01.01.2022:

 • nowa kwota wolna od podatku 30 000zł (ulga podatkowa 425zł),
 • zwiększenie progu podatkowego do 120 000zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku,
 • ograniczenie kwoty ubezpieczenia zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek obliczonej według parametrów na dzień 31.12.2021,
 • „Ulga dla klasy średniej” – ulga dla pracowników o przychodach miesięcznych od 5 701zł do 11 141zł, zmniejszająca podstawę opodatkowania według wzorów zamieszczonych w ustawie,
 • Zerowy PIT dla Seniorów,
 • Zerowy PIT 4+ dla osób wychowujących 4 i więcej dzieci,
 • Ulga na powrót – zerowy PIT dla osób powracających z zagranicy,
 • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – zleceniobiorca może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na post. art. 41 ust. 1c ustawy PDOF,
 • zmiany w zasiłkach – ponowne ustalenie podstawy po upływie 1 miesiąca kalendarzowego od ostatniego zwolnienia, było 3 miesiace
 • zmiany w sposobie wyliczania okresu zasiłkowego