Polityka prywatności

WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich stron, witryn i aplikacji należących do Softeco Systemy Informatyczne, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komorowskiej 19/4, zamieszczonych w domenie softeco.pl lub jej poddomenach. Polityka prywatności skierowana jest do osób, zwanych dalej Użytkownikami, korzystających z wyżej wymienionych stron i serwisów. Prezentuje ona zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Softeco Systemy Informatyczne Marek Hryceniak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komorowska 19/4, 54-436 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr REGON: 932644173, NIP: 611-173-14-54, zwana dalej SOFTECO.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zależny od ich sposobu pozyskania. Dane w logach serwera – bezterminowo lub do nadpisania. Dane z formularzy kontaktowych – do czasu załatwienia sprawy, a następnie w celach archiwalnych przez okres do 3 lat.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową lub utrudnieniem realizacji usług.

 

 1. DANE GROMADZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA SERWISU

Zgodnie z dobrymi praktykami tworzenia serwisów www, nasz serwer przechowuje historię zapytań HTTP, które zostały do niego przesłane. Wśród danych, jakie są gromadzone w plikach logów na serwerze, mogą znajdować się:

 • Publiczny adres IP komputera (Użytkownika ),
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • informacja o przeglądarce użytkownika,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez  odnośnik -adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
 • informacje o błędach w przetwarzaniu żądania HTTP.

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, mogą to być:

 • Adres email ,
 • Nazwisko i imię,
 • Numer telefonu,

 

 1. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wypełniania formularza kontaktowego.

 

 1. SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

Dane Użytkowników wykorzystywane są do celów administrowania serwisem, prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. DOKONYWANIE ZMIAN W DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych, a w niektórych przypadkach dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

 

 1. POLITYKA KORZYSTANIA PRZEZ SERWIS Z PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK).

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokowanie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Do stosowanych przez SOFTECO plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics.

W witrynach internetowych SOFTECO mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z SOFTECO , w szczególności:

 • Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA

SOFTECO wykorzystuje ich usługi związane z prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn SOFTECO. Wymienione wyżej podmioty współpracujące informują o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności:

 

 1. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON UMIESZCZONYCH NA STRONIE SERWISU

Właściciel serwisu informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH  UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE

SOFTECO jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe podawane przez użytkowników chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 • Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerami SOFTECO w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL.
 • Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy SOFTECO a Google i/lub Facebook (pkt 6 powyżej). Dane nie są przetwarzane przez SOFTECO w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 • Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu.
 • Dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI

SOFTECO zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych SOFTECO

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 01.09.2019r.