TotalKP: System Kadry-Płace

Kadry

Wszystko, co związane z pracownikiem: od rekrutacji po świadectwo pracy

Umowy cywilno-prawne

Płace

Łatwe definiowanie i automatyczne naliczanie wynagrodzeń, zaświadczenia, rozliczenia z ZUS i US

Pożyczki

przygotuj umowę pożyczki, stwórz harmonogram, automatycznie rozliczaj pożyczki na listach płac.

Czas pracy

Harmonogramy i realizacja czasu pracy, obliczanie nadgodzin, pomoc w planowaniu czasu zgodnie z przepisami

Powierzone mienie

Przekazujesz swoim pracownikom telefony, samochody, może klucze od biura? Od teraz wiesz, kto je ma i kiedy powinien oddać.

Kadry-Płace

Zakres funkcjonalny systemu Kadry-Płace:

Kadry:

   • przechowywanie danych pracowników
   • prowadzenie rejestrów zmian danych osobowych
   • prowadzenie rejestrów zmian warunków umowy
   • rejestracja absencji, urlopów i zwolnień lekarskich
   • rejestr czasu pracy;
   • kalendarz do rejestracji pracy wielozmianowej, w niedzielę i święta
   • szczegółowe zestawienia czasu pracy
   • listy obecności, zaświadczenia (o zarobkach i inne)
   • wydruk dokumentów zatrudnienia, zmiany warunków pracy i płacy, świadectwa pracy i innych zaświadczeń w formacie definiowanym przez użytkownika (integracja z programem MS Word)

   

  Wyszukiwanie według dowolnych kryteriów
  • możliwość wyszukiwania pracowników wg dowolnych parametrów (np. data badań lekarskich, stawka, stanowisko itp.)
  • eksport do Excela wyników raportów kadrowych, list płac, zbiorówek list płac
  • przygotowywanie danych do sprawozdań GUS (np. stan zatrudnienia w określonym dniu, ilość osób niepełnosprawnych)
 • elektroniczna współpraca z programem Płatnika ZUS (generowanie dokumentów zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmian danych)
 • prowadzenie książek dniówek

Płace:

  • pełna automatyzacja naliczeń płac i rozliczeń z pracownikiem (w tym automatyczne rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich)
  • definiowalne wydruki list płac (wszelkie możliwe sposoby naliczania składników płac) paski dla pracowników, zbiorówki dla programu finansowo – księgowego
  • automatyczne wystawienie przelewów na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe pracowników
Wyszukiwanie pracowników według dowolnych kryteriów
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym (PIT-4R, 8A, 11, 40, IFT – 1)
  • wyliczenie kosztów pracowników, grup, wydziałów i innych struktur organizacyjnych
  • eksport wyników sprawozdań do arkusza kalkulacyjnego
  • generowanie dekretów dla programu finansowo – księgowego

współpraca z programem Płatnika ZUS (generowanie danych do deklaracji miesięcznych RCA, RNA, RSA)

 • naliczanie składek ubezpieczeniowych dla osób otrzymujących zasiłek macierzyński
 • oraz przebywających na urlopach wychowawczych
  Przykładowe sprawozdania statystyczne
 
 

Umowy cywilno-prawne:

 • prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych
 • rejestracja rachunków do umów
 • wydruki umów i rachunków do nich, wydruki list płac ze zleceń
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu umów cywilno-prawnych (PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, przelewy)
 • generowanie dokumentów zgłoszeniowych ZZA, deklaracji RCA i RZA

Integracja z innymi programami:

 • Excel – eksport danych, wydruk zdefiniowanych faktur, inteligentne tagi
 • Generuje pliki Excel
 • Generuje pliki Word
 • Office 2003-2016
 • Office XP
 • TotalFK IfProSoft
 • FK-PLUS firmy MCM Software
 • CDN XL firmy Comarch/CDN

Wdrożenie:

 • Program jest wdrażany przez firmę Softeco.
 • Czas wdrożenia od 2 dniówek informatyka.

Lista referencyjna produktu:

 • ANTONIAK AUTO, Wieliczka
 • AUTO COMPOL S.A., Poznań
 • BUDMAT AUTO Sp. z o.o. Płock
 • CARIMPEX Sp. z o.o., Warszawa
 • CEKIRON, Wrocław
 • CIESIELCZYK, Poznań
 • CITROËN-PEUGEOT ANDRZEJ DREWNIKOWSKI, Szczecin
 • CITROËN-PEUGEOT ANDRZEJ DREWNIKOWSKI, Koszalin
 • ECHO INWESTMENT S.A., Kielce
 • EURO-CENTER, Kraczkowa
 • GALL – ICM, Legnica
 • HUTA OŁAWA S.A.
 • LONGIN BIELAK Sp. z o.o., Łomianki
 • LUBOS, Bytom
 • MAGURKA Sp. z o.o., Międzyrzecze
 • MICHAEL HUBER POLSKA Sp. z o.o., Wrocław
 • MOTOMARKET, Poznań
 • OWLEX Sp. z o.o., Łódź
 • SURFLAND Sp. z o.o. , Wrocław
 • SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA, Wrocław
 • PEUGEOT FRANCE AUTOMOBILES, Warszawa
 • PEUGEOT KONIN
 • TEAM Sp. z o.o., Wrocław

Więcej informacji:

Aby otrzymać szczegółowe informacje o rozwiązaniu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta dzwoniąc pod numer tel. (+48) 501 733 305