Zobacz także:
Wymagania


Kadry-Płace

Zakres funkcjonalny systemu Kadry-Płace:

Dane osobowe pracownika
Kadry:

Umowy Cywilno-prawne
Płace:

Przykładowe sprawozdania statystyczne
Umowy cywilno-prawne:

Integracja z innymi programami:

Wdrożenie:

Lista referencyjna produktu:

Więcej informacji:

Aby otrzymać szczegółowe informacje o rozwiązaniu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta dzwoniąc pod numer tel.0501 733305